Aktuálne informácie

REGISTER ÚPADCOV - ŠKOLENIE

Informačný systém REGISTER ÚPADCOV od 01.07.2016

Inštitút vzdelávania konkurzných správcov SR usporiada od 26.04.2016 školenia správcov pre nový informačný systém REGISTER ÚPADCOV

Čítať ďalej…

ODBORNÉ PODUJATIE

SEMINÁR SPRÁVCOV KONKURZNEJ PODSTATY

v dňoch 27. a 28. 05. 2016 v hoteli Partizán na Táľoch

Čítať ďalej…

SPEŇAŽOVANIE MAJETKU

Je správca konkurznej podstaty povinný pri speňažovaní nehnuteľnosti nechať vyhotoviť znalecký posudok?  

Čítať ďalej…

ODBORNÁ PRÍPRAVA

uchádzačov o zápis do zoznamu správcov
Odborná príprava začne 17.03.2016. Predpokladaný termín ukončenia je 23.04.2016.

Čítať ďalej…

ODBORNÉ PODUJATIE

SEMINÁR SPRÁVCOV KONKURZNEJ PODSTATY
v dňoch 27. a 28. 11. 2015 v  v Spoločenskom centre Slovenských liečebných kúpeľov v Piešťanoch

Čítať ďalej…

SPRÁVCOVSKÁ SKÚŠKA

Termin najbližšej správcovskej skúšky: 18.11.2015 písomná časť, 01.12.2015 ústna časť...

Čítať ďalej…

ODBORNÉ PODUJATIE

SEMINÁR SPRÁVCOV KONKURZNEJ PODSTATY
v dňoch 02. a 03. 10. 2015 v hoteli Partizán na Táloch

Čítať ďalej…

ODBORNÉ PODUJATIE - 12 kreditných bodov

Seminár správcov v dňoch 24. a 25. 04. 2015 v Piešťanoch

Čítať ďalej…